Chúng tôi thấy thật thú vị khi diễn viên bí ẩn chọn bán Bitcoin với số lượng lớn là 2.000, giống như cách người dược ủy quyền Mt. Gox đã làm trong đợt bán tháo 16.000 BTC dẫn đến việc giảm giá của đồng coin này.