Gửi thông cáo báo chí (PR) hoàn toàn miễn phí

Đăng thông cáo báo chí của bạn bằng cách sử dụng mẫu dưới đây để tiếp cận đối tượng toàn cầu!

Nếu được chấp thuận, chúng tôi sẽ đưa nó vào thanh bên trang chính SanXBT, được phục vụ mỗi ngày và cập nhật trên nhóm Telegram mạnh mẽ chúng tôi, cũng như trên Twitter. Bài đăng cũng sẽ có trên trang Thông cáo báo chí chuyên dụng của chúng tôi và được đẩy lên hơn 250.000 người đăng ký tin và các kênh truyền thông xã hội được chọn khác. PR của bạn cũng sẽ có trong các bản tin của chúng tôi, cũng đạt hàng chục ngàn người đăng ký.

Xin lưu ý các hướng dẫn sau đây. Đệ trình không đầy đủ sẽ không được xem xét. Vui lòng chỉ định ngày trước ít nhất 48 giờ (EDT, giờ New York).

Chúng tôi cho phép tối đa 1 PR cho mỗi bài viết / tuần. Chúng tôi có thể xuất bản PR của bạn vào cuối tuần, vì chúng tôi có lưu lượng truy cập tương đương hoặc cao hơn vào cuối tuần, so với các ngày trong tuần (chúng tôi không phải như những ngày cuối tuần mà nhiều phương tiện truyền thông chính thống làm).

Đệ trình không theo bất kỳ cách nào đảm bảo phê duyệt và xuất bản. Vui lòng cho SanXBT ít nhất 24h để phê duyệt. Vui lòng làm theo hướng dẫn PR tiêu chuẩn (chúng tôi không xuất bản quảng cáo, câu chuyện được tài trợ hoặc bài viết trả tiền). Chúng tôi cho phép tối đa 1 URL còn hoạt động và 1 địa chỉ email (URL đầu tiên và địa chỉ email đầu tiên trong PR của bạn sẽ được kích hoạt). Chỉ ra các liên kết trong ngoặc.

Vui lòng giữ tiêu đề của bạn ngắn (tối đa 100 ký tự) và làm cho nó phù hợp (đảm bảo đề cập đến thương hiệu / sản phẩm trong tiêu đề của bạn). Dấu chấm than, dấu ngoặc đơn và dấu hỏi không được phép.

Hãy nhớ thêm một hình ảnh nổi bật có liên quan (chiều rộng tối thiểu 1021px và chiều cao 580px), để hiển thị phía trên bài đăng và trong chế độ xem danh sách ở bên phải trên trang nhất tin tức. Chúng tôi chấp nhận các định dạng tương đối 4: 3 và 16: 9 (nghĩa là chiều rộng lớn hơn chiều cao, vui lòng không gửi hình ảnh dọc). Chỉ cho phép 1 hình ảnh (ảnh nổi bật, cũng sẽ hiển thị trên trang đầu tiên của chúng tôi). Không cho phép hình ảnh nội tuyến. Vui lòng upload và gửi link hình ảnh bên trên bài viết.

Cũng xin lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp dịch vụ cập nhật PR của bạn sau khi xuất bản nó (chúng tôi có thể xóa nó mặc dù nếu cần).

Thông cáo báo chí SanXBT.com

Vui lòng đăng nhập

Sử dụng trang log-in chính | hoặc Đăng ký